Community

Ontdek Swale: een drijvend voedselbos in New York

Je leest het goed, er drijft een voedselbos in New York! Het is een project dat Mary Mattingly in de zomer van 2016 heeft opgestart in Concrete Plant Park in South Bronx, een van de grootste voedselwoestijnen in de Verenigde Staten. Een voedselwoestijn is een gebied waar vers en betaalbaar voedsel beperkt beschikbaar is. Veelal zijn dit gebieden waar het gemiddeld inkomen laag ligt. De inwoners van die gebieden zijn dan ook meer afhankelijk van bewerkt en geïmporteerd voedsel. Het drijvend voedselbos, dat de naam “Swale” meekreeg, was de start van een pilootproject met als doel om (voor het eerst in meer dan 100 jaar!) inwoners van South Bronx de kans te geven hun eigen voedsel te kweken.

Waarom een voedselbos op een boot?

Het leven in een voedselwoestijn is dagelijkse kost voor meer dan 3 miljoen New Yorkers, wat ruim 1/3de is van de totale bevolking in New York City. De grootstad heeft meer dan 120 km² aan openbaar land. Swale werd opgericht als idee om enkele hectare te gebruiken om ervoor te zorgen dat New Yorkers hun eigen voedsel kunnen kweken. Het pan is om die stukken grond te beheren door “urban stewardship” initiatieven, begeleid door community partners in South Bronx. De regelgeving verbied weliswaar het kweken en oogsten van voedsel in openbare plaatsen in New York wegens de angst dat een overvloed aan oogsters het ecosysteem zou vernietigen. De initiatiefnemers hebben weliswaar een achterpoortje gevonden, en gebruiken dit nu als manier om een provocatief publiek kunstwerk te ontwikkelen in de vorm van een drijvend voedselbos. Door een voedselbos te ontwikkelen op een boot die vroeger zand vervoerde, valt het project onder maritieme wetgeving, waardoor de regelgeving van het New York City Park Department wegvalt.

Leuk weetje: New York bestaat uit bijna 430 km² water, goed voor ongeveer 1/3de van de totale oppervlakte van de stad.

Commons

Het project volgt de inzichten van sociaal wetenschapper Eliner Ostrom. Ze wijdde haar leven toe aan het bestuderen hoe verschillende inheemse culturen en andere gemeenschappen hun commons beheren. Commons zijn hulpbronnen die gebruikt mogen worden door alle leden van een groep of gemeenschap. Ze leerde dat Commons op een duurzame manier kunnen beheerd worden op plaatsen waar mensen elkaar kennen, vertrouwen en samenwerken voor het onderhoud van hun commons. Ze won dan ook, als eerste vrouw ooit, de nobelprijs van de Economie, voor haar analyse van economisch bestuur, vooral voor gemeenschappelijke voorraden (de commons). De principes die voortvloeiden uit Ostrom’s onderzoek liggen aan de basis van de principes waarop Swale gebouwd is. Er staat dan ook geen limiet op de oogst op Swale. Dit soort vertrouwen in de gebruikers werkt zelf zo goed dat op momenten waar er geen oogst mogelijk is, gebruikers zelf meer planten kwamen brengen dan ze kwamen om te oogsten.

Lucht foto Swale
Swale floating food forest
Swale met uitzicht op Manhattan

Swale is georganiseerd met de hulp van individuen, gemeenschapsgroepen en zelf stadsorganisaties om het voedsel te verbeteren en het voorzien van water. De initiatiefnemers organiseren ook rondleidingen, evenementen en workshops waarbij ze de bezoekers oproepen om aandacht te vestigen op de manier waarop de stad gebruik maakt van het land en de waterwegen.

Als een rechtstreeks resultaat en ondersteuning door de gemeenschappen, heeft het NYC Parks Department in 2017, een jaar na de inhuldiging van Swale, hun eerste pilootproject op land opgericht in de vorm van een publieke “foodway” in het Concrete Plant Park. Binnenkort opent bovendien een 2de foodway, in Government Island.

Foodway
Foodway

Concrete Plant Park

Zoals de naam doet vermoeden, is Concrete Plant Park een park dat is aangelegd op de gronden van een oude betonfabriek (late 1940s-1987) in South Bronx. NYC Parks heeft dit park in 2000 aangekocht, en werkt er samen met gemeenschaps- en publieke organisaties samen om het park verder te ontwikkelen. In het park zie je nog steeds restanten van de betonfabriek, waardoor het park een mooie combinatie is van een industriële en natuurlijk omgeving.

Concrete Plant Park voor en na aanleg park

Verdere ontwikkeling Swale op Governors Island

Binnenkort opent een 2de foodway op Governors Island. Swale zelf is daar al actief in het Swale House. Dit is een site waar de organisatie verder research kan doen rond de ontwikkeling van duurzame voedselsystemen voor inwoners in verstedelijkte gebieden. Swale Lab ondersteund ook artiesten, schrijvers en ecologisten die willen werken rond het thema wetgeving van landbouw & voedsel en water als een common. Zo kunnen ze er hun werken tentoonstellen of meehelpen met de verdere ontwikkeling van initiatieven zoals de Foodways.

Meer dezelfde topics

Back to top button