Water

Water management, het ‘Keyline’ principe

Naast de bodem is jouw water huishouding misschien het allerberlangrijkste. Zeker als je weet dat drogere periodes en plens buien waardoor er zoveel water naar beneden komt dat de bodem het amper kan slikken nu meer en meer zullen voorkomen.

Het is slim om het water te proberen op te vangen zodat jouw planten en bomen er ten volle van kunnen genieten.

Een voormalige Australische mijngeoloog en ingenieur P. A. Yeomans was vooral een ondernemende geest. Hij liet de mijnbouw waar hij vooral expert was in ‘grondverzet’ voor wat het was en zag meer heil in het runnen van boederijen. Na een zware brand door de droogte verloor hij zo goed als alles. Maar het zette hem aan het denken. Hij combineerde zijn kennis van de lagen in de ondergond om zijn eigen boerderijen tegen overstromingen en droogte te beschermen.

Zijn focus lag op het versnellen van de vorming van de bovenlaag door de penetratie van zuurstof, water en plantenwortels in de bodem te verbeteren.

Het keyline principe.

Het Keyline principe is recent pas voor het eerst ten gronde onderzocht.

Het doel van het ‘Keyline’ waterbeheer is om regenwater bewust te vertragen, te laten zinken en te verspreiden door verdichting te verminderen, poriënruimte te openen in verdichte grond en overtollig water te verspreiden naar drogere delen van het landschap. Dit heeft als effect dat de natuurlijke concentratie van water naar valleien wordt gebufferd en wateroverlast wordt verminderd.

Back to top button