Nuttige links

Regionale landschappen

De Regionale Landschappen werken in nauw partnerschap met de 5 provincies. Vanuit deze structurele samenwerking wordt natuur en landschap versterkt in alle aangesloten gemeenten.

Zij helpen bijvoorbeeld steden en gemeente via een Loket Onderhoud Buitengebied (LB0) met de zorg voor kleine landschapselementen (KLE’s) zoals poelen, bomen(rijen) en houtkanten
klein historisch erfgoed (KHE) zoals kapelletjes, kerkhofmuren of gedenktekens
recreatieve infrastructuur (RRI) zoals wandelpaden, trage wegen en infoborden
KLE’s vind je overal in het landschap. Vaak liggen ze verscholen, met een achterstallig beheer als gevolg. Het LOB breng alle KLE’s netjes in kaart en reikt kennis en middelen aan om deze in de toekomst planmatig te onderhouden.

Maar ik ken ook particulieren die via deze weg steun hebben gekregen om hun project vergund te krijgen.
Je kiest op de kaart best de organisatie bij jou in de buurt. Hun missie is om de lokale ‘landschappen’ intakt te houden en zoveel mogelijk in ere te herstellen.

Meer dezelfde topics

Back to top button