AgroforestryEconomische haalbaarheidNuttige linksResearchTeeltmethoden

Ilvo – Agroforestry

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Vlaamse overheid. Het krijgt van die overheid de opdracht mee te werken aan de verduurzaming van de landbouw, visserij en agrovoedingssector. In eerste instantie in Vlaanderen, maar bij uitbreiding ook in België, Europa en in de rest van de wereld.

Eén van hun stokpaardjes is Agroforestry of boslandbouw. Dit is een landgebruiksysteem waarbij het telen van landbouwgewassen of veehouderij gecombineerd wordt met de productie van houtige gewassen, meestal bomen, op eenzelfde perceel. Maar welke voordelen heeft dat? Welke bomen kan je planten en hoe moet je ze beheren? Hoe kan je de verschillende productie-elementen best op elkaar afstemmen? En welke business modellen bestaan er voor agroforestry?

Op dit ogenblik zijn ze volop bezig met een onderzoekstraject ‘Actionlab Voedselbossen’ en zijn ze heel wat onderzoek aan het verrichten naar economische modellen, bestrijden van ziekten en plagen en naar de economische haalbaarheid van agroforestry.

Er lopen ook enkele ‘proeftrajecten’ waarbij ze experimenteren met andere teeltwijzen.
Ze doen ook advies en trajectbegeleiding voor wie op een ‘professionele’ manier met agroforestry aan de slag wil.

Als je op een professionele manier aan de slag wil is het zeker de moeite om hier even aan te kloppen.

Meer dezelfde topics

Back to top button