Economische haalbaarheidNuttige linksSubsidies

Bos+


Bos+ trekt hoe kan het ook anders volop de kaart van de bossen. Hun grootste bezorgdheid is dat het weinige bos dat we nog hebben in Vlaanderen verdwijnt.
Je kan ter terecht voor tips en advies over de wetgeving. Het zijn uiteraard bij uitstek specialisten als het over bosgrond gaat. Maar opgelet, zet je een hoopje bomen samen op om het even welke grond en lijkt het op een bos dan val je ook onder het bosdecreet. Dus als je daar geen rekening mee houdt dan kan je per ongeluk zelfs op landbouwgrond plotseling met de bosdecreet regels te maken hebben.

Ontwerp

Je kan bij Bos+ terecht voor jouw ontwerp als je je niet helemaal zeker voelt. Dus dat kan al handig zijn. Zeker als je wil vertrekken van een bestaand stukje bos is dit de place to be.


Subsidies

Maar nu wordt het interessant. Als je over een lapje grond van meer dan een halve hectare beschikt dan kan je via hen ook een beroep doen op een steunfonds.

BOS+ verzamelt financiële middelen in het klimaatbossenfonds. Deze middelen zijn afkomstig van sponsorende bedrijven en particuliere donateurs en dienen om bosuitbreiding te stimuleren in Vlaanderen. Met het klimaatbossenfonds ondersteunt BOS+ verschillende types van bosuitbreiding, waaronder voedselbossen. Dit zowel voor particulieren, privé-organisaties als publieke organisaties. Hieronder wat meer uitleg over de voorwaarden voor een aanleg van een voedselbos en uitleg over hoe een samenwerking met BOS+ tot stand komt.

Van een aanplantingsplan, vergunningsaanvragen en subsidieaanvragen tot zelfs de aanplant met een plantactie: BOS+ is jouw ideale partner om een voedselbos te realiseren. En last but not least: u krijgt er nog maximaal € 5650/hectare of € 25 per boom financiële ondersteuning bovenop.

Wat zijn de voorwaarden voor de aanleg van een voedselbos?

Om in aanmerking te komen voor sponsoring van jouw eigen voedselbos, moet je aan een aantal algemene voorwaarden voldoen. Om te beginnen is het belangrijk dat de plantwerken die je van plan bent te doen niet in aanmerking komen voor extra sponsoring. Op deze manier willen wij de garantie bieden dat we aan iedereen gelijke kansen en middelen geven voor de aanplant van een voedselbos. Daarnaast is het voor BOS+ uitermate belangrijk dat het voedselbos een lang leven wordt gegund. Om dit te waarborgen sluiten zij met jouw een overeenkomst, waarin staat dat het ten minste 25 jaar moet blijven bestaan.

De aanplant van een voedselbos kan, indien je dat wenst, gepaard gaan met een kort persmoment. Dit is een pluspunt en kan ervoor zorgen dat je meer kans maakt op sponsoring dan anderen. De aanplantactie wordt door hen begeleid, zodat erop toegezien wordt dat de ecologische draagkracht van het terrein niet wordt overschreden. BOS+ koppelt ook steeds met terug voor jouw toestemming voor de plannen. Zij werken uitsluitend met inheemse soorten.

Verder moet het gaan om een nieuw voedselbos in Vlaanderen, compenserende bebossingen voor een ontbossing elders worden met andere woorden niet ondersteunt door BOS+. Zo zorgen zij ervoor dat er enkel bos bijkomt en kostbaar bestaand bos bewaard wordt.

Bedrijfsbossen

Je kan bij bos+ ook terecht als je een gewoon bedrijfsbos wil aanleggen aan zeer democratische prijzen. Dus neem zeker ook een kijkje op hun website. Wij verkiezen natuurlijk voor een eetbaar ‘lekker stukje’ natuur want dat verbindt mensen. Maar beter één boom dan geen boom denken we dan.

Meer dezelfde topics

Back to top button