Klimaat verandering

De start van De Klimaatzaak: wat wordt er geëist?

Op 16 maart 2021 begon, na 7 jaar uitstel, de Klimaatzaak. Dit is een rechtszaak waarin Klimaatzaak vzw de Belgische overheden voor de rechter slepen om ze te dwingen om actie te ondernemen om de klimaatdoelen te behalen. De vzw wordt geleid door Serge de Gheldere, die tot voor kort een van Al Gore’s Klimaatambassadeuren was. Verder vond hij ook steun bij een tiental BV’s en ondertussen al bijna 65 000 medestanders. Tot het advocatenteam, behoort ook Roger Cox, die eerder ook al de Nederlandse Klimaatzaak won.

Inspiratie

Inspiratie werd gehaald bij onze noorderburen. Daar was het milieuorganisatie Urgendadie , samen met 886 mede-eisers, een Klimaatzaak aanspande tegen de Nederlandse Staat. Urgenda won deze rechtzaak. De rechter was van oordeel dat de Nederlandse Staat hun burgers moet beschermen tegen de gevolgen van klimaatsverandering ook moet de uitstoot er tegen eind 2020 met 25 % verlaagd zijn ten opzichte van 1990. Sinds de eerste uitspraak in 2015, bleef de Nederlandse Staat echter beroep aantekenen, maar telkens trok Urgenda aan het langste eind. Op 20 december 2019, volgde de finale uitspraak van de Hoge Raad, en bleef het vonnis standhouden. Deze rechtszaak kreeg wereldwijd navolging.

Klimaatadvocaten

Een van de promotiecampagnes voor de Klimaatzaak, ging afgelopen weekend door. Duizenden Belgen, verspreid over 100 plaatsen in heel België, verzamelden om hun steun te betuigen voor de Klimaatzaak. Ook nu loopt de actie nog. Je kan op Facebook een profielkader instellen, maar ook je zelf even klimaatadvocaat wanen door een bef in elkaar knutselen (gebruik daarvoor keukenpapier of een stukje witte stof …) en een foto te maken en up te loaden op sociale media met de hashtag #klimaatadvocaat.

Wat eist Klimaatzaak vzw?

De klimaatdoelen die de overheden zich stellen zijn niet wettelijk bindend. Als de overheid de doelstellingen niet behaald, zijn er dus geen gevolgen voor de overheden. De vzw wil hierin verandering zien en eist dan ook een dwangsom van 1 miljoen € per maand dat de overheid zijn doelen niet haalt. Specifiek gaat dit over volgende doelstellingen:

  • Een verlaging van de CO² uitstoot van 42 % tegen 2025
  • Een verlaging van de CO² uitstoot van 55 % tegen 2030
  • België moet tegen 2050 CO²-neutraal zijn

Tot nu toe werd een daling van 19 % gemeten tussen 1990 en 2019. We hebben dus nog 4 jaar om onze CO²-uitstoot met 23 % te verlagen om onze doelen te behalen.

De pleidooien

De komende 10 dagen worden mondelinge pleidooien gehouden. Eerst is het de beurt aan Klimaatzaak, daarna volgen in volgorde de Belgische Staat, het Waals gewest en het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op 25 en 26 maart mogen alle partijen replieken geven op de gegeven pleidooien.

De standpunten van de bevoegde instanties, hebben tot nu toe nog geen standpunten bekend gemaakt. Daarvoor wordt gewacht tot de rechtszaak begonnen is.

Waarom is dit van belang?

Dat we ons stilaan bevinden in een klimaat crisis is meer dan duidelijk. Dit getuigd de stijging van de gemiddelde temperatuur in België. Sinds 1875 tot nu is de gemiddelde gemeten temperatuur in Ukkel gestegen van 8,81 °c naar 10,53 °C. Die stijging zette zich vooral door vanaf de 1970s. Bovendien vallen 20 van de 30 warmste jaren na 1988, terwijl de 20 koudste jaren allemaal voor 1896 werden waargenomen.

Ten slotte voorspelt men ook een stijging van het zeeniveau met 60 tot 90 cm tegen 2100 in geval van een 1000-jarige stortvloed. In het meest pessimistisch scenario, voorspelt men zelf een stijging van 2 m! Het is dus van groot belang dat we zo snel mogelijk handelen om co² neutraal te worden om ervoor te zorgen dat onze (achter)kleinkinderen ook de kans hebben om te kunnen genieten van een zorgeloos leven.

Meer dezelfde topics

Back to top button