Wetgeving

De arm der wet – Buren

Hoe zat het ook alweer met die regelgeving? We verwijzen even naar Hendrik Baumans, Advocatenkantoor Areaal in Boer&Tuinder met dank aan de vereniging voor tuinaannemers ‘Groen Groeien’

Vanaf 1 september 2021 gaan er nieuwe regels in voege treden inzake de afstand van beplantingen en over het recht om een buurman te verzoeken om bomen te snoeien of te rooien. De vroegere regels hieromtrent uit het veldwetboek worden geïntegreerd in het burgerlijk wetboek. Voor bomen die minstens twee meter hoog zijn wordt de na te leven afstand tot de perceelsgrens minimum twee meter.

Voor struiken en hagen is dit een halve meter. Als een eigenaar inschat dat een boom hoger dan twee meter zal worden, dan moet hij deze op een grotere afstand van de perceelsgrens planten De wetgever stapt dus af van de oorspronkelijke definities van hoog- en laagstammige bomen in het Veldwetboek.  

Bij een gerechtelijk geschil moet de rechter in zijn beslissing steeds de minst ingrijpende maatregel opleggen. Dit wil zeggen dat het inkorten of snoeien van de boom steeds te verkiezen is boven het rooien ervan, als dit kan volstaan om verdere hinder voor de nabuur te voorkomen. Indien wortels doorschieten of takken overhangen boven de perceelsgrens, is er een objectieve miskenning van het eigendomsrecht van de buurman, zodat deze laatste in principe een einde kan maken aan die eigendomsinbreuk. Ook hier streeft de wetgever op het niveau van de remedie een vereenvoudiging en uniformisering na. Het oude onderscheid tussen wortels – die men zelf mocht afknippen – en takken – die men niet zelf mocht afknippen – valt weg en maakt plaats voor een uniforme procedure.  

Meer info

Meer dezelfde topics

Back to top button