Wat kunnen wij voor u doen?

Ondertussen is bARK today uitgegroeid tot een team van experten die u met raad en daad kunnen bijstaan. Daarnaast kunnen we bogen op een zeer breed netwerk van experten waarmee we fijn samenwerken.

U kan bij ons terecht voor:

  • Eerstelijn juridisch advies voor en na aankoop van een terrein
  • Organisatiestructuur en mogelijke ondernemingsvormen
  • Ontwerp van ‘eetbaar groen’ met speciale aandacht op vlak van ‘inclusief design’ en toegankelijkheid
  • Eetbaar groen in de stad en stadslandbouw
  • Trajectbegeleiding van projecten voor of na opstart
  • Crisis management van bestaande projecten
  • Cocreatie en participatie trajecten
  • Workshops en teambuilding events
  • Trainingen en opleidingen op maat

Door zijn unieke structuur kunnen nieuwe projecten ook opstarten onder de bARK vleugels.
Op die manier delen we de onze eigen vzw structuur en administratie (boekhouding, verzekeringen,…)
en communicatie toolkit (website, nieuwsbrief, …) en wordt het makkelijker om van start te gaan.

Contacteer ons voor meer informatie
Trees@bark.today

Back to top button