Anders wonen

Een verticale tuin in Milaan

De studio onder leiding van de Italiaanse architect Stefano Boeri bedacht het concept van Bosco Verticale, een verticaal bos. Het concept werd bedacht als een manier om woningbouwen met hoge dichtheid te verbinden met het planten van bomen in stadscentra.

Vertical Forest is een model voor een duurzaam woongebouw, een project voor grootstedelijke herbebossing die bijdraagt ​​aan de regeneratie van het milieu en de stedelijke biodiversiteit zonder de implicatie van de uitbreiding van de stad op het grondgebied. Het is een model van verticale verdichting van de natuur binnen de stad dat werkt in relatie tot beleid voor herbebossing en naturalisatie van grote stedelijke en grootstedelijke grenzen.

De aanleg van een aantal verticale bossen in een stad zal een netwerk van milieucorridors tot stand kunnen brengen. Die zullen leven blazen in de belangrijkste parken in de stad, de groene ruimte van lanen en tuinen met elkaar verbinden en verschillende ruimten met spontane vegetatiegroei met elkaar verbinden.

Doelstelling:

  • Verhoging van koolstofvastlegging door middel van op de natuur gebaseerde oplossingen
  • Verbeteren van duurzame verstedelijking
  • Ontwikkelen van mitigatie van klimaatverandering

Back to top button