Research

Laat het gras maar groeien…

Zo’n 10% van Vlaanderen is bosgrond en zo’n 9% van Vlaanderen zijn tuinen in privébezit. Zo’n 30% van die ‘onze’ privétuinen zijn verhard voor de rest zijn we meestal zeer creatief, of toch niet? Want wist je dat “gazon'” het magische woord bij 8 op de 10 gezinnen. We hebben meer dan 50 synomiemen voor het woord. Van peloese, den bleek, gespling, gazoen, …tot gewoon grasmat.

Ook in Stedelijke gebieden is ‘gazon’ een zeer populaire invulling voor de groene zones en goed voor 70 tot 75%.

Maar laat die grasmat nu niet direct een toonbeeld van biodiversiteit zijn, …integendeel.

Een studie uit 2019 ‘Ecological and economic benefits of low‐intensity urban lawn management, gepubliceerd in het wetenschappelijk magazine Journal of Applied Ecology legde nog veel meer bloot.

Christopher Watson

Christopher Watson is een Australische botanist en mileudewetenschapper en zijn team deden langdurig onderzoek. Ze vonden sterk bewijs dat een verhoogde maai-intensiteit van stedelijke gazons – waaronder parken, rotondes en wegbermen – negatieve ecologische effecten had, met name op de diversiteit van ongewervelden en planten. Ongedierte daarentegen profiteerde van intensief gazonbeheer.

Zelfs een bescheiden vermindering van de maaifrequentie van het gazon kan tal van milieuvoordelen opleveren: meer bestuivers, grotere plantendiversiteit en verminderde uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd maakt een langer, gezonder gazon het beter bestand tegen ongedierte, onkruid en droogte.

Het veelvuldig maaien zorgt er vooral voor dat de bodem verzwakt en dat onkruid welig tiert. Zo vindt ‘Ambrosia artemisiifolia‘ de hooikoortsplant al dat maaien geweldig. Deze plant is een exoot die vooral via vogelvoeder in onze tuinen terecht komt. Maar is een verschrikking voor hooikoorts patiënten.

Niet alleen zijn deze pollen vele malen krachtiger dan de pollen van inheemse grassen en bomen maar ze verlengen het pollen seizoen met meer dan 2 maanden.

Of om een lang verhaal kort te maken. We kunnen mits een beetje ‘minder moeite’ en wat minder maaien zelf al een stap in de goeie richting zetten.

De actie ‘byebyegrass’ wou in 2019 iedereen ertoe aanzetten om zijn te laten verwilderen. Dat is alvast een begin. Maar je kan nog een stapje verder gaan… Wat als je een arbeidsarme tuin zou hebben die je ook nog heel wat lekkers voorschotelt gedurende 10 maanden per jaar. Dat is wat een voedselbos voor jou zou kunnen doen.

Back to top button