Anders wonenCommunityKlimaat verandering

Het belang van veerkrachtige communities in de bres voor meer biodiversisteit.

Je hoeft ons al lang niet meer te overtuigen van de kracht van communities en natuurconnectie om in te zetten op een meer biodiverse samenleving. Maar onderzoekers van Wageningen Environmental Research gingen verder op onderzoek en op zoek naar de kenmerken en mechanismen van veerkracht in de relatie tussen mens en natuur.

Om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan is de inzet van de hele samenleving nodig. Naast bescherming van natuur door overheden en natuurbeschermingsorganisaties, spelen ook burgers een belangrijke rol. In de vernieuwde EU-biodiversiteitsstrategie wordt dan ook een veerkrachtige natuur in samenhang met een veerkrachtige samenleving nagestreefd.

Aan de hand van diverse voorbeelden is beschreven hoe de veerkracht in de samenleving een rol kan spelen om de veerkracht in de natuur te vergroten. Dit werkt alleen als het beleid van de overheid ook veerkrachtig wordt. In beleidsnotities vastgelegde opvattingen over wat natuur is, hoe die natuur er uit moet zien, en via welke procedures eraan gewerkt moet worden, bevorderen de veerkracht in de samenleving en de natuur vaak niet. Wat wel helpt is een overheid die zich openstelt voor nieuwe kennis, andere doelen en nieuwe organisatievormen. In een brochure voor beleidsmakers worden de inzichten uit twee langjarige en omvangrijke praktijkvoorbeelden vertaald in handelingsperspectieven voor overheden.

Burgerparticipatie

Bij burgerparticipatie vragen overheden en grote natuur- en landschapsorganisaties groepen burgers om mee te denken of mee te doen. Bij een burgerinitiatief wachten burgers niet op een uitnodiging van de overheid, maar proberen ze op eigen houtje invloed te krijgen op de inrichting en/of het beheer van natuur en landschap. In dit dossier vindt u nieuws, achtergronden en resultaten van onderzoek naar burgerinitiatieven en burgerparticipatie.

Samenwerken
Community building

Het onderzoek van Wageningen University & Research richt zich onder andere op de veranderende rollen van burgers, overheden en maatschappelijke organisaties, op praktijken van burgerinitiatieven, methoden en technieken van burgerparticipatie, de rol van natuur, landschap of specifieke plekken bij zelforganisatie en de schemerzone tussen burgerinitiatief en burgerprotest.

Meer voedsel voor de geest via deze link.

Meer dezelfde topics

Back to top button