Partners België

Bond Beter Leefmilieu, here we come

Op 10 Juni 2021 werden we door de Algemene Vergadering officieel als lid van de Bond Beter Leefmilieu erkend. Meer dan 130 organisaties maken deel uit van dit netwerk. Samen bereiken we meer dan een miljoen Vlamingen, duizenden bedrijven en de belangrijkste beslissingsmakers in Vlaanderen.

Bond Beter Leefmilieu verenigt natuur- en milieuorganisaties en versterkt de stem van duurzame koplopers in Vlaanderen. Samen initiëren en stimuleren ze de transitie naar een samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie. Ze maken dit concreet door met burgers, sociale organisaties, ondernemingen en overheden aan haalbare en innovatieve oplossingen te werken.

Zo willen ze de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen goed leeft zonder te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid. Ondertussen bestaan ze meer dan 50 jaar. Dus dat mag gevierd worden.

Enkele topics die we sowieso al hebben kunnen op de kaart zetten is onze Digital Carbon Footprint als stille vervuiler en aandacht voor het compacteren van de grond bij nieuwbouw en renovatie waardoor biodiversiteit al van bij aanvang in de kiem wordt gesmoord.

Wil je er meer over weten? Klik dan hier.

Back to top button