Stichting Voedselbos Vlaardingen

Stichting Voedselbos Vlaardingen

(function(w,d,e,u,f,l,n){w[f]=w[f]||function(){(w[f].q=w[f].q||[]) .push(arguments);},l=d.createElement(e),l.async=1,l.src=u, n=d.getElementsByTagName(e)[0],n.parentNode.insertBefore(l,n);}) (window,document,'script','https://assets.mailerlite.com/js/universal.js','ml'); ml('account', '715746');

De stichting realiseert een voedselbos waarin forestgardening principes lokaal worden toegepast, uitgeprobeerd en ontwikkeld. Met productie van voedsel en andere gewassen en het geven van educatie als basis, worden verdienmodellen ontwikkeld voor het ecologisch en recreatieve beheer van de haar in beheer gegeven locatie.
Onderzocht wordt, zelfstandig en in samenwerking met derden (o.a. RFGN), wat de potentie van de forestgarden als nieuwe, esthetisch en economisch aantrekkelijke vorm van gebiedsinrichting voor (rand)stedelijke gebieden kan betekenen.

Gestart in: 2014
Van Boendaleweg 1, Vlaardingen
Back to top button