BedrijvenCommunity

De community welzijn boom

De universiteit van Liverpool deed onderzoek naar het belang van ‘communities’ voor het welzijn van mensen.

De community welzijn boom is een op feiten gebaseerde poging om de ware complexiteit van onze gemeenschappen te omarmen en af ​​te stappen van al te vereenvoudigde benaderingen van een grenzeloos begrip.

De boom is een complex leefsysteem stam van met elkaar verbonden elementen, waaronder bladeren, takken en wortels. Het is ook meer dan de som der delen. Een biologische metafoor.

Geïnspireerd door de Gaia-hypothese (Lovelock, 1979) wordt het welzijn van de gemeenschap gezien als een levend organisme, een geheel van onderling afhankelijke elementen gevoed door hulpbronnen. Een levend organisme handhaaft de stabiliteit die nodig is voor het leven dynamisch door homeostase. .

Bladeren en takken (maten en domeinen)
De bladeren vertegenwoordigen maatstaven voor het welzijn van de gemeenschap (228 maten). De hoofdtakken vertegenwoordigen brede categorieën (domeinen) van maatregelen. De bladeren zijn op thema gerangschikt, dus nauw verwante concepten zijn fysiek dichterbij. Ze zijn niet georganiseerd door associaties of causale verbanden. Ze kunnen echter wel als basis dienen voor het onderzoeken van complexe causale verbanden. Deze parameters zijn afkomstig van beoordelingen van bewijsmateriaal dat is uitgevoerd door het Community Wellbeing Evidence Program voor het What Works Center for Wellbeing. Elke actie bleek belangrijk te zijn voor het welzijn.
Bladkleuren Groene bladeren vertegenwoordigen positieve en gele bladeren vertegenwoordigen negatieve maatstaven voor welzijn, hoewel dit per context kan verschillen. Paarse bladeren markeren metingen van de schaal voor welzijn op zijn plaats (zie de tekst rechts).

Wortels (bredere determinanten)
De wortels vertegenwoordigen categorieën van bredere determinanten van de gezondheid en het welzijn van individuen en gemeenschappen op basis van Dahlgren en het sociaal-milieumodel van gezondheid van Whitehead (1993).

Schimmel netwerk
De paddenstoelen en schimmeldraden vertegenwoordigen verbindingen tussen de gemeenschap en andere gemeenschappen (sociaal, politiek, fysiek)
en economisch). Bomen in een bos communiceren via schimmelsystemen. Ze delen overvloedig en verdedigen hierdoor schaarse middelen
communicatie.

De gemeenschapswelzijnsboom gebruiken
De boom kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de huidige staat van het welzijn van de gemeenschap in een gebied, op basis van de toestand van de bladeren
(maatregelen); en om verbeteringen aan het welzijn van de gemeenschap te plannen.

Dit is een werkdocument. Latere versies zullen webgebaseerd zijn en zullen links naar meer informatie en bewijs bevatten.

Back to top button