The Community Food Forest Handbook – Catherine Bukowski en John Munsell

Community Food Forest Handbook
Uitgaven:Paperback (Engels)
ISBN: 9781603586443
Pagina's: 272

Samenwerkings- en leiderschapsstrategieën voor succes op de lange termijn

Gevoed door de populariteit van permacultuur en agro-ecologie, spreken community voedselbossen tot de verbeelding van mensen in buurten, dorpen en steden in de Verenigde Staten. Samen met gemeenschappelijke tuinen en boerenmarkten, zijn gemeenschappelijke voedselbossen een manier om toegang tot voedzaam voedsel te creëren en ecologische duurzaamheid te bevorderen waar we wonen. De belangstelling voor plaatsing in de openbare ruimte neemt toe. Mensen zijn het meest vitale onderdeel van gemeenschappelijke voedselbossen, maar hoewel we meer dan ooit weten hoe we voedselbossen moeten ontwerpen, heeft relatief weinig aandacht gekregen hoe we groepen mensen die bij deze projecten betrokken zijn, het best kunnen organiseren en leiden.

Recensies:Trees De Bruyne opbARK.today schreef:

Dit is een geweldig boek als je de methodieken van community building wilt bestuderen. Topics zoals Design Thinking, Strategisch denken, missie visie en strategie komen hier aan bod. Met heel veel praktische voorbeelden.


 

In The Community Food Forest Handbook duiken Catherine Bukowski en John Munsell in de maatschappelijke aspecten van gemeenschappelijke voedselbossen, gebruikmakend van observaties, groepsbijeenkomsten en interviews bij meer dan 20 projecten in het hele land en hun eigen ervaring met het creëren en beheren van een voedselbos. Ze combineren de verhalen en strategieën die tijdens hun onderzoek zijn verzameld met concepten van gemeenschapsontwikkeling en projectbeheer om stappen te schetsen voor het creëren van duurzame openbare voedselbossen die een positieve invloed hebben op gemeenschappen. In plaats van het ontwerp van voedselbossen te herhalen, waar klassieke boeken zoals Forest Gardening en Edible Forest Gardens zeer gedetailleerd op ingaan, gebruikt The Community Food Forest Handbook systeemdenken en baseert het zich op de theorie van sociale verandering om zich te concentreren op het werken met diverse groepen mensen bij het concipiëren van van, het ontwerpen en implementeren van een gemeenschappelijk voedselbos. Om praktische grond te vinden, gebruiken de auteurs managementfasen om de eb en vloed van gemeenschapskapitaal vanaf het begin tot de voltooiing van een project te benadrukken. Ze onderzoeken ook voorbeelden van positieve feedback die vaak onverwacht is, maar mogelijkheden biedt om het succes van een gemeenschappelijk voedselbos te vergroten. Het Community Food Forest Handbook biedt lezers nuttige ideeën voor het opbouwen en behouden van momentum, het werken met diverse publieke en private belanghebbenden, het integreren van diverse maatschappelijke belangen en visies binnen één project, het creëren van veilige en aantrekkelijke locaties, het navigeren door gemeenschapsbeleid, het positief beïnvloeden van de publieke perceptie, en beheer van de evolutie en aanpassing van de site. De concepten en voorbeelden tonen de complexiteit van gemeenschapsvoedselbossen en benadrukken de menselijke veerkracht van degenen die leren en ervaren wat mogelijk is wanneer ze samenwerken aan een gedeelde visie voor hun gemeenschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button