Water
Trending

Bokashi het wondermiddel. Beter dan compost maar evengoed voor een vijver.

Water in de tuin is geweldig en helend voor de ziel. Volgens de Fengshui leer kan het op de juiste plek ook mirakels verrichten maar dat is voer voor een andere post.

Mijn eigen vijver was een zegen en een vloek. Stilstaand water onder de bomen. Ik had hem volledig leeg gemaakt en al de dode bladeren eruit gehaald. Uiteraarde vulde de vijver zich vanzelf met regenwater. Top toch.

Alleen is ph waarde van regenwater ideaal om vooral eendekroos en algen vrij spel te geven. Eendekroos is zeer voedzaam voor kippen. Maar geheel terzijde. Toen kreeg ik een tip.

Bokashi  kan simpel en effectief worden gemaakt op welhaast elke locatie. Het vergt nauwelijks investeringen. Het centraal verzamelen uit grotere regio’s als tevens het verspreiden van het materiaal over grotere regio’s is niet meer noodzakelijk om de investeringen te dekken. Een groot voordeel hiervan is dat er veel minder transport bewegingen nodig voor zowel aanvoer als afvoer van organisch materiaal.  Ook dit dient ons aller milieu.

J. Feersma Hoekstra

Wil je iets meer wetenschappelijke uitleg. Klik dan hier even.

Een heldere vijver in 1,2,3…

Maar the proof of the pudding is in the eating. Hier zie je het mirakel voor en na van mijn eigen vijver en dat op 4 dagen tijd.

Ik ben Claude Deknudt van Bio Solutions eeuwig dankbaar. No nonsens, veel uitleg en …. het werkt.

Innovatieve landbouwers die van hun drijfmest af willen zonder daar te moeten voor betalen, leggen grote vijvers aan en dumpen de drijfmest in het water en dit doet de eendenkroos geweldig groeien.Die eendenkroos gebruiken ze dan als voeding voor hun vee.

M.a.w. eendenkroos groeit bij teveel voeding in het water en die overtollige voeding die moet er uit. Effectieve Micro-organismen zijn hiervoor echt een zeer goed middel. Het is een mix van 82 verschillende micro-organismen die met elkaar kunnen samenleven en elkaar ook versterken.

Dus samen zijn ze beter dan apart.

1. Onze Effectieve Micro-organismen doen 3 dingen:

– ze verteren het organisch materiaal die in de vijver aanwezig is en eten op die manier het voedsel op voor de eendenkroos.

– ze verdrijven de ziektekiemen en parasieten

– en ze zijn zeer gezond voor de vissen en de planten groeien er beter door

Geleidelijk aan zal de eendenkroos verdwijnen door een gebrek aan voeding.

Je werkt met een biologisch proces en dit heeft tijd nodig om zijn volle uitwerking te geven. Je kunt dus eendenkroos bestrijden met Effectieve Micro-organismen, alleen mag je geen UV-filter hebben, want dit doodt alle leven.

Wanneer je een slecht microklimaat hebt in uw vijver, dan verbetert een UV-lamp het microklimaat niet. Een UV-lamp doodt zowel de goede als de slechte bacteriën. Door massaal bacteriën te doden verander je geen millimeter aan de verhouding goede/slechte, dus beter niet gebruiken.

Als we onze lucht continu moeten ontsmetten, dan is er iets serieus verkeerd en is het beter om de oorzaak aan te pakken.

Dit massaal doden van alle leven zorgt ook voor extra rottend organisch afval in uw vijver. Wie zal dan al dit rottend afval verwerken als je alle microleven doodt?

Het kantelmoment

We willen je erop wijzen dat zolang je geen kantelpunt bereikt waarbij de goede bacteriën de slechte overtreffen, de 80% onbesliste bacteriën meedoen met de slechte, het niet zal lukken. Op die manier bereik je geen kantelmoment. Je hebt echt dat kantelmoment nodig waarbij de goede bacteriën de slechte overtreffen, dan pas krijg je een gezond vijverklimaat.

Om het mathematisch voor te stellen.vb. in uw (zwem)vijver heb je vb. 11% slechte micro-organismen en 9% goede.Aangezien de onbesliste 80% meedoen met de winnaar, dan heb je 91% slechte en 9% goede.

Voeg je daar nu een beetje meer dan 2% goede micro-organismen aan toe, dan krijg je een kantelmoment en heb je meer dan 90% goede en minder dan 10% slechte en krijg je een goed resultaat.

Want de onbesliste bacteriën zullen veranderen van kamp.Zolang je het kantelmoment niet bereikt en de 80% onbesliste niet meedoen met de goede, dan verkrijg je geen goed resultaat en ben je dus ook niet tevreden.

Dit is een heel simplistische voorstelling, maar het principe werkt op die manier. Wat het absolute minimum is om uw kantelmoment te bereiken, is voor iedere vijver verschillend.

Er wordt 1 liter Effectieve Micro-organismen gerekend per 1.000 liter en dan heb je normaal gezien een overschot.

Voor uw vijver heb je 30 liter Effectieve Micro-organismen nodig.

Bokashi vijverballen

Is uw vijver al enkele jaren oud, dan is er veel kans dat er al een laag rottend organisch afval op de bodem ligt. Dit afval is een bron van voeding voor uw eendenkroos. Je zal dan uw bodem wat intensiever moeten aanpakken.

Effectieve Micro-organismen gaan over gans uw vijver, maar gaan evenwel geen dikke lagen wegwerken, dit doen Bokashi vijverballen wel.Als je met een stok door de laag organisch afval gaat en er komen luchtbellen naar boven, dan produceert uw vijver het giftige methaangas.

Dit is slecht voor de vissen en de planten, maar juist goed voor de eendenkroos. Wanneer je dat hebt, dan heb je zeker Bokashi vijverballen nodig.Bokashi vijverballen werken heel grondig, maar ook heel plaatselijk. Eén enkele vijverbal neemt ongeveer 1 m² voor zijn rekening. Dit moet je enkel nemen indien deze laag enkele centimeters dik is.

Wanneer je Bokashi vijverballen hebt gegeven, ben je wel goed voor vele jaren.

Clay Binder

De basis voor een gezonde vijver is een overheersing van gunstige micro-organismen. De basis voor de overheersing van gunstige micro-organismen is de aanwezigheid van alle 60 benodigde mineralen.
ClayBinder zorgt voor:
1. Een gunstige pH, KH en GH en voor alle 60 benodigde mineralen. Ze hebben alle 60 een belangrijke functie. Zo voelt de mens zich ook niet goed als hij één mineraal ontbreekt.

ClayBinder zal het mineraalloze regenwater aanvullen met mineralen. Je moet steeds mineralen aanvullen aan uw vijver omdat planten deze mineralen opnemen om te groeien. Ook uw vissen en gunstige micro-organismen hebben 60 mineralen in de goede verhouding nodig om gezond te blijven.

2. Het is een vlokkingsmiddel die minuscuul zwevende algen en zwevende stofdeeltjes, waarvan sommige voeding voor de algen zijn, doet neerslaan op de bodem. ClayBinder is colloidaal d.w.z. zo licht dat het niet zinkt en het is ook magnetisch geladen en klikt andere zwevende stofdeeltjes aan elkaar totdat het te zwaar wordt en zinkt.

3. Het bevat ook heel wat CaCO3. In de vijver wordt dit omgezet in het levensnoodzakelijke CO2 voor de planten en Calcium. Heb je te weinig CO2 in uw vijver, dan gaan uw planten tekorten beginnen te vertonen en kunnen eraan sterven. Algen daarentegen verschijnen bij een tekort aan CO2. Dien ClayBinder toe en de CO2 in het water stijgt en algen verdwijnen en uw planten worden terug gezond door de CO2 en de mineralen.
Uw planten produceren zuurstof, maar hebben hiervoor CO2 nodig.

ClayBinder (100 gram per 1.000 liter water), mag je wekelijks toedienen de eerste maand en daarna maandelijks.

Effectieve Micro-organismen zijn heel effectief. In Tokio hebben ze er de baai van Tokio mee gereinigd. Deze was sterk vervuild met industrieel afval.

Back to top button